Checklist Metaalunie Verzekeringsplicht / Zelfstandigheid

Mei 2016 –  BC.nl Nieuws – Intermediar geen vervanging voor modelovereenkomst

ABCOUDE – Met het verdwijnen van de VAR is er onrust gekomen in de wereld van opdrachtgevers en zzp’ers. Het idee bestaat dat deze onrust kan worden weggenomen door te gaan werken met een intermediair. Werken met een intermediair wil echter niet altijd betekenen dat er geen modelovereenkomst nodig is of dat het risico voor de opdrachtgever verdwijnt. De redactie legt uit waarom.

BC

April 2016 –  Metaalunie hanteert eigen goedgekeurde modelovereenkomsten

Metaalunie heeft op 11 april 2016 goedkeuring gekregen voor de samen met UNETO-VNI voorgelegde onderaannemingsovereenkomsten (versie aannemer) en de daarbij behorende algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden. Vrijwel al het werk van stoffelijke aard valt onder (onder)aanneming van werk. Voorbeelden zijn het bouwen en of repareren van machines, schepen e.d. Alleen tekenwerk, werk van architecten, engineering en advies en administratieve werkzaamheden zijn veelal aan te merken als een overeenkomst van opdracht.

Metaalunie

Maart 2016 – Akkoord Belastingdienst bemiddelingsovereenkomst ZZP’er

Branchevereniging NBBU is verheugd te melden dat zzp-bemiddelaars gebruik kunnen maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Met de overeenkomst kunnen risico’s bij bemiddeling van zzp’ers na het vervallen van de VAR worden afgedekt.

NBBU

Bouwend Nederland – CAO Bouw & Infra verbiedt overeenkomst van tussenkomst

In de Cao Bouw & Infra 2015-2017 is opgenomen dat rechtstreeks met een zzp’er een overeenkomst moet worden aangegaan. Derden (zoals uitzendbureaus of bureaus die werken middels tussenkomst of bemiddeling) mogen geen partij bij de overeenkomst voor het inschakelen van zzp’er zijn. Zie hiervoor artikel 5 lid 3 Cao Bouw & Infra:
“de werkgever sluit een overeenkomst met een zzp’er uitsluitend met degene die voldoet aan de definitie van artikel 1 lid 11 sub b. De werkgever dient er op toe te zien dat de feitelijke situatie waaronder de zzp’er wordt ingeschakeld overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst.”

Op 7 april jl. is de cao bouw & infra algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao het niet meer is toegestaan om zzp’ers in te schakelen via tussenbureaus.

Bouwend Nederland