Er zijn diverse overeenkomsten opgesteld en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Deze site maakt gebruik van de volgende overeenkomsten:

 • aanneming van werk in de metaal en industrie, opgesteld door de Koninklijke  Metaalunie, voor opdrachtgevers/aannemers
  • Vooral bedoeld voor aanneming van werk tussen opdrachtgever en zelfstandige rechtstreeks
  • Toegespitst op metaal en industrie
  • Werkzaamheden van stoffelijke aard (uitvoerend)
  • Geregistreerd onder nummer  nr. 9051584231.B.| 11 – 04 – 2016 (voor werk in eigen werkplaats), modelovereenkomst
  • Geregistreerd onder nummer  nr. 9051584231.A.| 11 – 04 – 2016 (voor werk op locatie), modelovereenkomst
 • onderaanneming van werk in de metaal en industrie, opgesteld door de Koninklijke  Metaalunie, voor opdrachtnemers/onderaannemers
  • Vooral bedoeld voor aanneming van werk tussen opdrachtgever en zelfstandige rechtstreeks
  • Toegespitst op metaal en industrie
  • Werkzaamheden van stoffelijke aard (uitvoerend)
  • Geregistreerd onder nummer  nr. 9051584231.B.| 11 – 04 – 2016 (voor werk in eigen werkplaats), modelovereenkomst
  • Geregistreerd onder nummer  nr. 9051584231.A.| 11 – 04 – 2016 (voor werk op locatie), modelovereenkomst
 • aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland
  • Vooral bedoeld voor aanneming van werk tussen opdrachtgever en zelfstandige rechtstreeks in de bouw
  • Toegespitst op bouw en bouw gerelateerd
  • Werkzaamheden van stoffelijke aard (uitvoerend)
  • Geregistreerd onder nummer  nr. 9051596301| 13 – 10 – 2015, modelovereenkomst
 • geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen
  • Vooral bedoeld voor overeenkomsten tussen opdrachtgever en zelfstandige (ook freelance)
  • Alle voorkomende werkzaamheden (dekt 95% van de werkzaamheden buiten bouw, techniek en industrie)
  • Specifieke beroepen en de toegespitste overeenkomsten voor bij voorbeeld logistiek, tandartsen etc. vind u hier
  • Werkzaamheden van NIET stoffelijke aard en dienstverlenend
  • Geregistreerd onder nummer  9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016, modelovereenkomst
 • tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen
  • Vooral bedoeld voor intermediairs, uitzend en detacheringsbureaus
  • Geregistreerd onder nummer 9015550000-09-2 | 29 – 02 – 2016, modelovereenkomst
 • bemiddeling, opgesteld door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
  • Vooral bedoeld voor intermediairs, uitzend en detacheringsbureaus
  • Geregistreerd onder nummer 9091568203 | 07 – 03 – 2016, modelovereenkomst